5 سپتامبر, 2019
انواع گرید

انواع گرید

آشنایی با انواع گرید: انواع گرید ستونی مزیت اطلاعات ناپیوسته این است که در سازمانی از ستون های عمودی قرار می گیرند. به این علت که […]
4 سپتامبر, 2019
طراحی گرید

طراحی گرید

گرید طراحی گرید : مزایای کار با گرید ساده است: وضوح کارایی، صرفه جویی و تداوم. پیش از هر چیز، یک گرید به لی اوت نظمی […]
Call Now Button