برچسب: گرید


انواع گرید

آشنایی با انواع گرید:

انواع گرید ستونی

مزیت اطلاعات ناپیوسته این است که در سازمانی از ستون های عمودی قرار می گیرند. به این علت که ستون ها می توانند برای متن های پیاپی وابسته به یکدیگر و برای بلوک های متنی کوچک مستقل باشند و یا برای ساختن ستون های پهن تر به هم متصل شوند . گریدهای ستونی بسیاری انعطاف پذیر هستند. برای مثال ، برخی ستون ها می تواند برای متن پیاپی و تصاویر بزرگ در نظر گرفته شود و توضیح تصاویر ممکن است در ستون های مجاور قرار گیرند. این سازمان دهی به وضوح توضیحات را از مندرجات اصلی جدا می کند اما آن ها را در ارتباطی مستقیم نگه می دارد.

همان طور که اشاره شد، پهنای ستون ها بستگی به نوع متن پیاپی دارد. اگر ستون خیلی باریک باشد احتمالا مقدار زیادی کلمات به وجود می آیند که با خط فاصله به دو قسمت تقسیم می شوند و دستیابی به موجی نرم در متن های راست چین یا چپ چین دشوار می شود . در حالت برعکس اگر ستون خیلی عریض باشد خواننده به سختی می تواندسر سطر بعدی را پیدا کند. طراح یا مطالعه ی تاثیرات تغییر اندازه ی قلم، فاصله ی سطرها و فاصله گذاری قادر خواهد بود پهنای مناسب ستون را پیدا کند . به صورت متعارف جوی بین ستون ها چشم را به سمت داخل هدایت و درگیری بین لبه ی ستون ها و لبه ی فرمت را نرم می کند .

این فقط یک راه است و طراحان آزاد هستند نسبت سنون به حاشیه را به اندازه ی دلخواه تغییر دهند. در گرید ستونی یک ساختار زیرین نیز وجود دارد . این ها خطوط روان هستند : فاصله های عمودی که به طراح اجازه می دهد وقفه های غیرمعمول در متن یا تصاویر صفحه را هماهنگ سازد و در فرمت نوارهایی افقی ایجاد کند. خط روان نزدیک بالای صفحه می تواند مکانی برای سر صفحه های پیاپی، شماره صفحه یا جداسازهای فصل ها فراهم کند. خطوط دیگر می تواند فضاهایی برای تصاویر یا انواع مختلفی از متن های پیاپی هم زمان تعیین کند ، مثل جدول زمانی ، زیر مقالات یا نقل قول ها .

وقتی انواع متعددی از اطلاعات متلاقی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، یک گزینه این است که به جای ساختن گرید ستونی کلی ، گرید ستونی ویژه ای برای هر نوع در نظر بگیریم. ممکن است طبیعت اطلاعاتی که قرار است به نمایش درآیند مستلزم یک گریددو ستونی و یک گرید سه ستونی یا حاشیه ای مشترک باشد . یک گرید ستونی مرکب می تواند از دو ، سه، چهار یا گرید مرکب یشتری تشکیل شود که هر کدام به مندرجات حاصی تعلق دارند.

انواع گرید کتابی

گرید متن کتابی از لحاظ ساختار ساده ترین نوع گرید است . همان طور که از نامش می توان فهمید ، پایه ی ساختار آن ، منطقه ی متنی چهارگوشی است که بیشتر فضای صفحه را می پوشاند. وظیفه ی آن جای گذاری متون دنباله دار طولانی نظیر یک کتاب یا مقاله ای بلند است و از سنت دست نوشته که سرانجام به چاپ کتاب منتهی شد نشأت گرفته است. ساختار ابتدایی – ابعاد و مکان بلوک متنی و حاشیه ها – و نیز ساختاری ثانوی – روابط مکانی و اندازه ای سر صفحه و پایین صفحه ، عنوان فصل ها و شماره صفحه و نیز فضایی برای پانویس ها ، در صورت لزوم – دارد.

حتی با چنین ساختار ساده ای باز هم باید به آن توجه کرد تا بتوان متن دنباله دار را صفحه به صفحه به آسانی خواند. ایجاد جاذبه ی بصری ، آسایش و انگیزش برای نگه داشتن ادامه دار خواننده در خوانش متن های طولانی، از اهمیت زیادی برخوردار است . تنظیم تناسبات حاشیه ها یکی از راه های وارد کردن جاذبه ی بصری است . گریدهای کلاسیک بلوک های متنی را در چپ و راست یک حاشیه ی پهن تر که اصطلاحاً به آن جوی می گویند آینه می کند. برخی از طراحان برای تعیین توازن هارمونیک بیم حاشیه ها و وزن بلوک های متنی از نسبت های ریاضی استفاده می کنند . در کل ، حاشیه های پهن به تمرکز چشم و ایجاد حسی از آرامش یا ثبات کمک می کند. حاشیه های عرضی باریک تنش را افزایش می دهند ، زیرا عناصر به لبه های فرمت نزدیک تر هستند .

با وجودی که گریدهای نوشته از حاشیه هایی که عرضی متقارن دارند استافده می کنند، جایی که فاصله ی حاشیه ها متفاوت است ایجاد ساختاری نامتفارن نیز قابل قبول است . یک ساختار نا متقارن فضای سفید بیشتری را برای استراحت به چشم معرفی می کند ؛ همچنین فضایی برای حاشیه نویسی، تصاویر موردی، یا چیزهای دیگر را که به طور معمول اتفاق نمی افتند فراهم می کند یا مفصل بندی ستون را تضمین می کند.

اندازه ی حروف متن در یک بلوک – مانند فضای بین سطرها ، کلمات و رفتار با مفاد تابع – از اهمیت شایانی برخوردار است . به یاد داشته باشید که تغییری جزئی در رنگ، تاکید یا ترازبندی تایپوگرافی تفاوت بسیار زیادی در چگونگی دریافت سلسله مراتب صفحه ایجاد می کند؛ در این حالت، معمولاً تاثیرگذاری کمتری دارد.

انواع گرید های سلسله مراتبی

گاهی نیازهای یک پروژه، گریدی غیرمعمول را می طلبد که در هیچ دسته ای قرار نمی گیرد. این گرید ها منطبق بر نیازهای همان اطلاعاتی هستند که معمولاً در گرید سازمان یافته اند ، اما بیشتر بر پایه ی جایگذاری حسی ترازبندی هایی عمل می کنند که براساس تناسبات عناصر تنظیم شده اند تا براساس فاصله های تکرار شده ی معمول؛ پهنای ستون ها نیز مانند فاصله ی میان آن ها تمایل به تنوع دارند.

توسعه ی گرید سلسله مراتبی با مطالعه ی ارتباط بصری متقابل بین عناصر مختلف و پس از آن تعیین ساختار منطقی هماهنگ کننده ی آن ها آغاز می شود. توجه دقیق به نوانس های تغییر وزن ، تغییر اندازه و موقعیت روی صفحه می تواند اسکلتی فراهم آورد که در صفحات چندگانه قابل تکرار است. گاهی اوفات ، یک گرید سلسه مراتبی ،  عناصر نامتجانس را با هم یک پارچه می کند یا این که رویبنایی ایجاد می کند که با عناصر ارگانیک فرمتی مانند پوستر مغایر است .

همچنین یک گرید سلسله مراتبی می تواند برای یک پارچه کردن طرفین بسته ها یا ایجاد تنظیمات بصری جدیدت در صورت به نمایش در آمدن به شکل گروهی مورد استفاده قرار گیرد. صفحات وب نمونه هایی از گرید های سلسله مراتبی هستند . محتویات پویایی که اکثر وب سایت ها را پیش می راند، به همراه امکان مداوم تغییر اندازه ی پنجره ی جستجوگر ، مستلزم انعظاف پذیری پهنا و عمقی است که مانع از رفتار خشک مدولاری است ، اما با این وجود نیازمند همگون سازی یا الگوسازی ترازبندی و فضاهای نمایش است.

این نوع از گرید، چه برای کتاب مورد استفاده قرار گیرد، چه پوستر یا صفحات وب، به طور کلی رفتاری ارگانیک دارد ( همه ی اجزاء در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند) که اطلاعات و عناصر را در ارتباط با هم نظم می دهد و تمامی بخش ها را در فضای معمارانه ی تایپوگرافی سر هم می کند. گریدهای سلسله مراتبی طوری می نمایند که انگار در ساختار وجود ندارند، اما چشم تمایزات فضایی یا رفتار سلسله مراتبی را در اتحاد لی اوت درک می کند.

انواع گریدهای مُدولار ( تکه های تکرار شونده)

پروژه های خیلی پیچیده حتی کنترل بیشتری را می طلبد و در این حالت گرید مدولار ممکن است مناسب ترین انتخاب باشد . یک گرید مدولار ذاتاً یک گرید ستونی با تعداد زیادی خطوط مشخص کننده ی افقی است که ستون ها را به ردیف هایی تقسیم می کند و ماترسی از سلول ها ایجاد می کند که به آن ها مدولار گفته می شود.

هر مدولار تکه ی کوچکی از فضای اطلاعات را مشخص می کند . وقتی این مدولار ها با هم گروه می شوند فضاهایی را تعیین می کنند که به آن ها فضاهای منطقه ای گفته می شود که ممکن است به هر کدام نقش ویژه ای واگذار شود. درجه کنترل درون گرید، بستگی به اندازه ی مدولارها دارد . مدولارهای کوچک انعطاف پذیری و دقت بیشتری دارند اما تقسیمات متعدد نیز می تواند گیج کننده یا زیادی باشد.

چطور می شود تناسبات مدولار ها را تعیین کرد؟ مدولار ها را می توان به پهنا و عمق یک پاراگراف متوسط از متن اصلی با اندازه ی فرضی در نظر گرفت. مدولارها می توانند در تناسبت خود عمودی یا افقی باشند و این تصمیم می تواند براساس نوع تصویر یا بیانی که مورد نظر طراح است باشد. همزمان باید تناسبت حاشیه ها در ارتباط با مدولارها و فضایی که آنها را از هم جدا می کند نیز مورد ملاحظه قرار گیرد.

گریدهای مدولاری اغلب برای هماهنگ کردن سیستم های انتشاراتی فشرده استفاده می شود . اگر طراح این امکان را داشته باشد که تمام مو.اردی که قرار است در سیستم تولید شود را مورد ملاحظه قرار دهد ، فرمت می تواند از امکانات مدولارها پیدا شود و یا برعکس اتفاق بیافتد. با تنظیم تناسبات فرمت و مدولار در ارتباط با یکدگیر، طراح ممکن است به طور همزمان بتواند فرمت ها را با هم هماهنگ کند و از صرفه جویی در وقت آن ها اطمینان یابد.

گرید مدولار برای طراحی اطلاعات جدولی نیز مناسب است . تکرار زیاد مدولارها به استاندارد کردن جدول ها یا فرم ها کمک می کند و آن ها را با متن و تصاویر کامل می کند. علاوه بر استفاده ی کاربردی ، گرید مدولاری با زیبایی شناسی مفهومی (کانسپچوال) نیز هماهنگ است . بین دهه های 1950 و 1980 گرید مدولاری با جریان های اجتماعی یا سیاسی ایده آل هماهنگ شد . این ایده آل ها ریشه در تفکر منطقی باوهاوس و شیوه ی بین المللی سوئیس دارد که عینیت ، ترتیب و وضوح از خصوصیات آن هاست . طراحانی که به این ایده آل ها پایبند هستند ، از گرید مدولاری برای انتقال آن ها استفاده می کنند. حتی پروژه های ساده را نیز می توانند با گرید مدولاری محکم بنا کنند.


طراحی گرید

گرید

طراحی گرید : مزایای کار با گرید ساده است: وضوح کارایی، صرفه جویی و تداوم. پیش از هر چیز، یک گرید به لی اوت نظمی سیستماتیک می دهد. گرید به تشخیص انواع خاص اطلاعات کمک و حرکت کاربر را میان آنها تسهیل می کند.

خلق فضایی معمارانه

اصولاً همه ی فعالیت های طراحی گرافیک شامل حل مسائل در دو سطح بصری و سازمان دهی است .

تصاویر زمینه های متن ، تیترها، داده های جدولی – تمام این قطعات باید دست به دست هم بدهند تا پیامی مرتبط و منطقی ارائه کنند، گرید یکی از روش ها برای رسیدن  به این مقصود است. این گريدها می تواند منعطف با ارگانیک، و یا سخت و مکانیکی باشد. برای برخی از طراحان گرید بخشي ذاتي از طراحی است، همان طور که چوب کاری در ساخت مبلمان بخشی از آن صنعت ویژه است. سابقه ی گرید بخشی از تکامل در چگونگی فکر کردن طراحان راجع به طراحی به شمار می آید و همچنين پاسخی بوده است به مسائل ارتباطی و تولید که می بایست حل مي شد. علاوه بر چیزهای دیگر، گرید برای کمک به  حل کردن مشکلات ارتباطی با پیچیدگی بالا مناسب است.

استفاده از گرید به طراح کمک می کند مقدار زیادی از اطلاعات را روی یک سطح مثلا  در  یک کتاب یا رشته ای از کاتالوگ ها در زمان کمتری سامان دهد، چرا که در این راه بسیاری از ملاحظات طراحی برای پیدا کردن ساختار گرید نامورك از رسیدگی قرار گرفته است. همچنین گرید به بسیاری از افراد اجازه می دهد به مرور روی یک پروژه یا روی رشته ای از پروژه های مرتبط کار کنند، بدون این که کیفیات بصری برقرار شده از یک پروژه تا پروژه بعدی فدا شود.

ساخت یک گرید مؤثر برای پروژه ای فرضی به معنی تخصیص فکر شده ی محتویات خاص پروژه ، از لحاظف کیفیات بصری و معنایی فضای تایپوگرافی است . گرید شامل مجموعه ای  مشخص از روابط بر پایه ی ترازبندی است که به عنوان هادی برای توزیع عناصر بر سسطح فرمت عمل می کند، هر گرید متشکل از بخش های پایه یکسان است، مهم نیست گرید چقدر پیچیده شود. این بخش ها می تواند بسته به نیاز طبق صلاحدید طراح با هم ترکیب یا این که از ساختار کلی حذف شود.

کالبدشناسی گرید

کار با یک شبکه ی راهنما بستگی به دو مرحله بسط دادن دارد. در مرحله اول، طراح تلاش می کند خصوصیات اطلاعاتی و ملزومات تولید مندرجات را تعیین کند. این مرحله بسیار مهم است شبکه ی راهنما سیستمی بسته است که یک بار بسط داده شده و در بنا کردن آن طراح باید مندرجات، نظیر انواع چندگانه ی اطلاعات و طبیعت و تعداد تصاویر را به حساب آورد.

به علاوه، طراح لازم است انتظار پیش آمدن تصاویر را به حساب آورد. به علاوه، طراح لازم است انتظار پیش آمدن مشکلاتی را که ممکن است حین لی اوت مردن مندرجات در شبکه ی راهنما رخ دهد داشته باشد، مثل عنوان هایی که به شکل نامتعارفی بلند هستند، برش تصاویر ، یا نقاط بی مصرفی که با تمام شدن مندرجات در یک قسمت ممکن است باقی بماند .

مرحله ی دوم شامل لی اوت کردن مندرجات طبق خطوط راهنمایی است که توسط شبکه ی راهنما برقرار شده ، درک این نکته مهم است که شبکه ی راهنما، حتی یک خط راهنمای معین، هرگز نباید تابع عناصر درون خود باشد. وظیفه اش این است که بدون از بین بردن انرژی ترکیب بندی، یک پارچگی کلی را ایجاد کند.

شبکه ای که خوب طرح ریزی شده باشد ، فرصت های بی پایانی برای اکتشاف خلق می کند و یک طراح نباید از آزمودن محدودیت های آن هراس داشته باشد . هر مساله ی طراحی ، متفاوت و مستلزم یک ساختار شبکه است که عناصر خاص آن را مورد رسیدگی قرار دهد. این ها انواع پایه ی شبکه ها هستند و به عنوان نقطه ی شروع ، هرکدام برای حل نوع مشخصی از مساله مناسب است.


Call Now Button