برچسب: کاتالوگ


انواع گرید

آشنایی با انواع گرید:

انواع گرید ستونی

مزیت اطلاعات ناپیوسته این است که در سازمانی از ستون های عمودی قرار می گیرند. به این علت که ستون ها می توانند برای متن های پیاپی وابسته به یکدیگر و برای بلوک های متنی کوچک مستقل باشند و یا برای ساختن ستون های پهن تر به هم متصل شوند . گریدهای ستونی بسیاری انعطاف پذیر هستند. برای مثال ، برخی ستون ها می تواند برای متن پیاپی و تصاویر بزرگ در نظر گرفته شود و توضیح تصاویر ممکن است در ستون های مجاور قرار گیرند. این سازمان دهی به وضوح توضیحات را از مندرجات اصلی جدا می کند اما آن ها را در ارتباطی مستقیم نگه می دارد.

همان طور که اشاره شد، پهنای ستون ها بستگی به نوع متن پیاپی دارد. اگر ستون خیلی باریک باشد احتمالا مقدار زیادی کلمات به وجود می آیند که با خط فاصله به دو قسمت تقسیم می شوند و دستیابی به موجی نرم در متن های راست چین یا چپ چین دشوار می شود . در حالت برعکس اگر ستون خیلی عریض باشد خواننده به سختی می تواندسر سطر بعدی را پیدا کند. طراح یا مطالعه ی تاثیرات تغییر اندازه ی قلم، فاصله ی سطرها و فاصله گذاری قادر خواهد بود پهنای مناسب ستون را پیدا کند . به صورت متعارف جوی بین ستون ها چشم را به سمت داخل هدایت و درگیری بین لبه ی ستون ها و لبه ی فرمت را نرم می کند .

این فقط یک راه است و طراحان آزاد هستند نسبت سنون به حاشیه را به اندازه ی دلخواه تغییر دهند. در گرید ستونی یک ساختار زیرین نیز وجود دارد . این ها خطوط روان هستند : فاصله های عمودی که به طراح اجازه می دهد وقفه های غیرمعمول در متن یا تصاویر صفحه را هماهنگ سازد و در فرمت نوارهایی افقی ایجاد کند. خط روان نزدیک بالای صفحه می تواند مکانی برای سر صفحه های پیاپی، شماره صفحه یا جداسازهای فصل ها فراهم کند. خطوط دیگر می تواند فضاهایی برای تصاویر یا انواع مختلفی از متن های پیاپی هم زمان تعیین کند ، مثل جدول زمانی ، زیر مقالات یا نقل قول ها .

وقتی انواع متعددی از اطلاعات متلاقی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، یک گزینه این است که به جای ساختن گرید ستونی کلی ، گرید ستونی ویژه ای برای هر نوع در نظر بگیریم. ممکن است طبیعت اطلاعاتی که قرار است به نمایش درآیند مستلزم یک گریددو ستونی و یک گرید سه ستونی یا حاشیه ای مشترک باشد . یک گرید ستونی مرکب می تواند از دو ، سه، چهار یا گرید مرکب یشتری تشکیل شود که هر کدام به مندرجات حاصی تعلق دارند.

انواع گرید کتابی

گرید متن کتابی از لحاظ ساختار ساده ترین نوع گرید است . همان طور که از نامش می توان فهمید ، پایه ی ساختار آن ، منطقه ی متنی چهارگوشی است که بیشتر فضای صفحه را می پوشاند. وظیفه ی آن جای گذاری متون دنباله دار طولانی نظیر یک کتاب یا مقاله ای بلند است و از سنت دست نوشته که سرانجام به چاپ کتاب منتهی شد نشأت گرفته است. ساختار ابتدایی – ابعاد و مکان بلوک متنی و حاشیه ها – و نیز ساختاری ثانوی – روابط مکانی و اندازه ای سر صفحه و پایین صفحه ، عنوان فصل ها و شماره صفحه و نیز فضایی برای پانویس ها ، در صورت لزوم – دارد.

حتی با چنین ساختار ساده ای باز هم باید به آن توجه کرد تا بتوان متن دنباله دار را صفحه به صفحه به آسانی خواند. ایجاد جاذبه ی بصری ، آسایش و انگیزش برای نگه داشتن ادامه دار خواننده در خوانش متن های طولانی، از اهمیت زیادی برخوردار است . تنظیم تناسبات حاشیه ها یکی از راه های وارد کردن جاذبه ی بصری است . گریدهای کلاسیک بلوک های متنی را در چپ و راست یک حاشیه ی پهن تر که اصطلاحاً به آن جوی می گویند آینه می کند. برخی از طراحان برای تعیین توازن هارمونیک بیم حاشیه ها و وزن بلوک های متنی از نسبت های ریاضی استفاده می کنند . در کل ، حاشیه های پهن به تمرکز چشم و ایجاد حسی از آرامش یا ثبات کمک می کند. حاشیه های عرضی باریک تنش را افزایش می دهند ، زیرا عناصر به لبه های فرمت نزدیک تر هستند .

با وجودی که گریدهای نوشته از حاشیه هایی که عرضی متقارن دارند استافده می کنند، جایی که فاصله ی حاشیه ها متفاوت است ایجاد ساختاری نامتفارن نیز قابل قبول است . یک ساختار نا متقارن فضای سفید بیشتری را برای استراحت به چشم معرفی می کند ؛ همچنین فضایی برای حاشیه نویسی، تصاویر موردی، یا چیزهای دیگر را که به طور معمول اتفاق نمی افتند فراهم می کند یا مفصل بندی ستون را تضمین می کند.

اندازه ی حروف متن در یک بلوک – مانند فضای بین سطرها ، کلمات و رفتار با مفاد تابع – از اهمیت شایانی برخوردار است . به یاد داشته باشید که تغییری جزئی در رنگ، تاکید یا ترازبندی تایپوگرافی تفاوت بسیار زیادی در چگونگی دریافت سلسله مراتب صفحه ایجاد می کند؛ در این حالت، معمولاً تاثیرگذاری کمتری دارد.

انواع گرید های سلسله مراتبی

گاهی نیازهای یک پروژه، گریدی غیرمعمول را می طلبد که در هیچ دسته ای قرار نمی گیرد. این گرید ها منطبق بر نیازهای همان اطلاعاتی هستند که معمولاً در گرید سازمان یافته اند ، اما بیشتر بر پایه ی جایگذاری حسی ترازبندی هایی عمل می کنند که براساس تناسبات عناصر تنظیم شده اند تا براساس فاصله های تکرار شده ی معمول؛ پهنای ستون ها نیز مانند فاصله ی میان آن ها تمایل به تنوع دارند.

توسعه ی گرید سلسله مراتبی با مطالعه ی ارتباط بصری متقابل بین عناصر مختلف و پس از آن تعیین ساختار منطقی هماهنگ کننده ی آن ها آغاز می شود. توجه دقیق به نوانس های تغییر وزن ، تغییر اندازه و موقعیت روی صفحه می تواند اسکلتی فراهم آورد که در صفحات چندگانه قابل تکرار است. گاهی اوفات ، یک گرید سلسه مراتبی ،  عناصر نامتجانس را با هم یک پارچه می کند یا این که رویبنایی ایجاد می کند که با عناصر ارگانیک فرمتی مانند پوستر مغایر است .

همچنین یک گرید سلسله مراتبی می تواند برای یک پارچه کردن طرفین بسته ها یا ایجاد تنظیمات بصری جدیدت در صورت به نمایش در آمدن به شکل گروهی مورد استفاده قرار گیرد. صفحات وب نمونه هایی از گرید های سلسله مراتبی هستند . محتویات پویایی که اکثر وب سایت ها را پیش می راند، به همراه امکان مداوم تغییر اندازه ی پنجره ی جستجوگر ، مستلزم انعظاف پذیری پهنا و عمقی است که مانع از رفتار خشک مدولاری است ، اما با این وجود نیازمند همگون سازی یا الگوسازی ترازبندی و فضاهای نمایش است.

این نوع از گرید، چه برای کتاب مورد استفاده قرار گیرد، چه پوستر یا صفحات وب، به طور کلی رفتاری ارگانیک دارد ( همه ی اجزاء در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند) که اطلاعات و عناصر را در ارتباط با هم نظم می دهد و تمامی بخش ها را در فضای معمارانه ی تایپوگرافی سر هم می کند. گریدهای سلسله مراتبی طوری می نمایند که انگار در ساختار وجود ندارند، اما چشم تمایزات فضایی یا رفتار سلسله مراتبی را در اتحاد لی اوت درک می کند.

انواع گریدهای مُدولار ( تکه های تکرار شونده)

پروژه های خیلی پیچیده حتی کنترل بیشتری را می طلبد و در این حالت گرید مدولار ممکن است مناسب ترین انتخاب باشد . یک گرید مدولار ذاتاً یک گرید ستونی با تعداد زیادی خطوط مشخص کننده ی افقی است که ستون ها را به ردیف هایی تقسیم می کند و ماترسی از سلول ها ایجاد می کند که به آن ها مدولار گفته می شود.

هر مدولار تکه ی کوچکی از فضای اطلاعات را مشخص می کند . وقتی این مدولار ها با هم گروه می شوند فضاهایی را تعیین می کنند که به آن ها فضاهای منطقه ای گفته می شود که ممکن است به هر کدام نقش ویژه ای واگذار شود. درجه کنترل درون گرید، بستگی به اندازه ی مدولارها دارد . مدولارهای کوچک انعطاف پذیری و دقت بیشتری دارند اما تقسیمات متعدد نیز می تواند گیج کننده یا زیادی باشد.

چطور می شود تناسبات مدولار ها را تعیین کرد؟ مدولار ها را می توان به پهنا و عمق یک پاراگراف متوسط از متن اصلی با اندازه ی فرضی در نظر گرفت. مدولارها می توانند در تناسبت خود عمودی یا افقی باشند و این تصمیم می تواند براساس نوع تصویر یا بیانی که مورد نظر طراح است باشد. همزمان باید تناسبت حاشیه ها در ارتباط با مدولارها و فضایی که آنها را از هم جدا می کند نیز مورد ملاحظه قرار گیرد.

گریدهای مدولاری اغلب برای هماهنگ کردن سیستم های انتشاراتی فشرده استفاده می شود . اگر طراح این امکان را داشته باشد که تمام مو.اردی که قرار است در سیستم تولید شود را مورد ملاحظه قرار دهد ، فرمت می تواند از امکانات مدولارها پیدا شود و یا برعکس اتفاق بیافتد. با تنظیم تناسبات فرمت و مدولار در ارتباط با یکدگیر، طراح ممکن است به طور همزمان بتواند فرمت ها را با هم هماهنگ کند و از صرفه جویی در وقت آن ها اطمینان یابد.

گرید مدولار برای طراحی اطلاعات جدولی نیز مناسب است . تکرار زیاد مدولارها به استاندارد کردن جدول ها یا فرم ها کمک می کند و آن ها را با متن و تصاویر کامل می کند. علاوه بر استفاده ی کاربردی ، گرید مدولاری با زیبایی شناسی مفهومی (کانسپچوال) نیز هماهنگ است . بین دهه های 1950 و 1980 گرید مدولاری با جریان های اجتماعی یا سیاسی ایده آل هماهنگ شد . این ایده آل ها ریشه در تفکر منطقی باوهاوس و شیوه ی بین المللی سوئیس دارد که عینیت ، ترتیب و وضوح از خصوصیات آن هاست . طراحانی که به این ایده آل ها پایبند هستند ، از گرید مدولاری برای انتقال آن ها استفاده می کنند. حتی پروژه های ساده را نیز می توانند با گرید مدولاری محکم بنا کنند.


خلق فرم

خلق فرم

خلق فرم پس از ایده یابی:

پس از یک دوره تحقیق بدون محدودیت و تفکر آزاد، طراحان تصمیم می گیرند که بر روی یک یا چند ایده بیشتر کار کنند و آن ها را به طور کامل توسعه دهند. تعداد زیاد و غنی بودن ایده فوق العتده است، اما تنها تعداد از ایده ها به آخرین مراحل می رسند.

پس از انتخاب بهترین ایده ها، طراحان آنها را به صورت بصری بیان می کنند. وقتی یک ایده به صورت ملموس درآمد، به منصه ظهور می رسد. چگونه ایده عمل می کند؟ چگونه ارتباط ایجاد می کند؟ مفهوم آن چیست؟ پاسخ ها، اغلب طراحان را به نقطه ی آغازین مرحله ی ایده یابی باز می گردانند.

زمانی که تحقیق و توسعه ایده ها، جهت اهداف و ایده هایی را که می توانند راه حل امکانپذیر را به وجود آورند شناسایی کرد، اجرای ایده امر مهم باقیمانده است. برای بسیاری از طراحان این هیجان انگیزترین قسمت از کار و آزمودن قابلیت های آن هاست.

هر چند بعضی کمپانی ها بر روی شناخت مسئله و استراتژی ها تمرکز دارند و انجام آن را به دیگری می سپارند، بیشتر طراحان مجذوب این می شوند که چگونه ایده ها به موضوعی فیزیکی و واقعی، تصاویری قابل دیدن و یا سیستم هایی قابل استفاده تبدیل می شوند. هیجان انگیزترین نقطه ی کار به واقعیت در آوردن آن است.

در حقیقت، بعضی طراحان این را بخشی ضروری از آنچه انجام داده اند، می دانند نیازی نیست که ابداع و خلق بصری در انتهای یک پروژه اتفاق بیفتد. فرم بخشیدن به ایده ها از طریق اشکال، رنگ ها، سطوح و مواد می تواند پیش از مرحله ی درک ایده باشد، این ها پایه های متداول فرآیند طراحی هستند.

ایده ها می توانند از میان اجزای پر انرژی مرحله ی ساخت فرم که محدودیتی نیز ندارد کشف شوند. در تجزیه وتحلیل مقدماتی زمانی که ایده ها به صورتی کند و کسل کننده پیش می روند، ایده ها می توانند بی ارزش شوند.

دو طراح یک ایده ی خلاقانه را به روشی مجزا تغییر خواهند داد. همان طور که فقط روش های تفکر عمیق می تواند باعث آغاز یک پروژه و طرح ریزی آن شود، همچنین می تواند فرایندهای ایداع بصری را نیز به ما بشناساند.

روش های آگاهانه مانند طوفان مغزی و نقشه برداری از ذهن می توانند ذهن را برای کشف و ابداع آزاد سازند. به همین ترتیب استراتژی هایی برای تفکر و ساخت می توانند ابزارهایی برای الهام گرفتن باشند و یا یک چارچوب ذهنی باز که به طراحان کمک می کند تا لذت و شادمانی را در کارشان وارد نمایند.

«بیاموزید که شعاع های کوچک امید را از میان خروارها شکست پیدا کنید»

طراحی کاتالوگ

طراحی وب سایت

نمونه طراحی لوگو

 


اصول طراحی کاتالوگ و بروشور

اصول طراحی کاتالوگ

آشنایی با اصول طراحی کاتالوگ :

آسان ترین راه برای امتحان میزان تاثیرگذاری یک طرح این است که از مخاطبان مربوطه بپرسیم که راجع به آن چه فکری می کنند. یک گروه تمرکز، گفت گویی سازماندهی شده بین تعدادی از مخاطبان است.

گروه های تمرکز می توانند برای رح ریزی یک پروژه و شناسایی و تعریف اهداف آن و همچنین ارزیابی نتایج به کار گرفته شوند. بعضی طراحان از این امر اجتناب می کنند زیرا مشاهده کرده اند که مشتریان از آنها برای از بین بردن ایده ها قبل از آنکه حتی فرصتی به آنها بدهند استفاده می کنند.

اگر سوال در جهت هدایت جلسه باشند و یا شرکت کنندگانی بر بحث تسلط داشته باشند و عقیده ی گروه را به سمتی که می خواهند هدایت کنند نتایج می تواند به تحقیق آسیب برساند.

هر چند اگر شما به دقت رفتار کنید و با میزانی از تردید آن را تفسیر نمایید یک گروه تمرکز می تواند اطلاعات مفیدی را فراهم آورد. نه مشتری و نه طراح نباید به نتیجه به عنوان یک رویداد علمی توجه کنند.

به علاوه برای ساختاربندی گروه نمرکز طراحان می توانند با مخاطبان بحث هایی غیر رسمس و طبیعی مثلا در مغازه و یا مکان عمومی داشته باشند. بازخوردهای مفید معمولا در صحبت های غیر رسمی دیده می شود که با سوال این برای شما چه معنایی دارد؟ شروع می شود.

«تشکیل گروه تمرکز، تکنیکی بی تشریفات است که می تواند به شما کمک کند تا نیازها و احساسات مخاطب خود را ارزیابی کنید»

کاتالوگ

نمونه کارهای طراحی کاتالوگ

طراحی لوگو

طراحی وب سایت


طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ :

بیشتر پروژه های طراحی با یک مسئله آغاز می شوند، مانند بهبود یک محصول، ایجاد یک لوگو و یا به تصویر درآوردن یک ایده. در آغاز طراحان و مشتریان اغلب به صورت مشابه بسیار محدود فکر می کنند و همین باعث کاهش میزان موفقیت در نتیجه ی حاصل می گردد.

یک مشتری که می گوید نیاز به یک بروشور جدید دارد ممکن است با یک وب سایت، یک رویداد تبلیغاتی و یا یک نقشه ی بازاریابی، بهتر به نتیجه ی دلخواهش دست یابد.

طراحی که فکر می کند مشتری نیاز به یک لوگوی جدید دارد ممکن است درباید که نماد تصوری و یا یک نام جدید، تاثیر بهتری بر روی مخاطبان جهانی خواهد گذاشت. تحقیق در مورد یک بسته بندی سبز و دوستدار محیط زیست ممکن است نه تنها برای یک محصول بلکه برای سیستم های جدید تولید و توزیع نیز مفید و موثر باشد.

در ابتدای فرایند طراحی، ایده ها کم ارزش و فراوانند. و با شدت از ذهن بیرون می جهند در مراحل بعد این استخر پر از ایده محدود به ایده هایی می شود که بیشتر به موفقیت نزدیکند.

«شناخت درست مسئله، حل شدن نیمی از آن است.»

زمان لازم است تا هر ایده ی به نظر مناسبی به تصویر در آید و آزمایش شود. بنابراین طراحان اغلب با یک دوره مطالعه ی نا محدود و سرگرم کننده کار را شروع می کنند.

این فرایندی ست که شامل نوشتن لیست ها به همراه ترسیم اسکچ ها، تصاویر، و نقشه برداری از آنچه می دانند و همین طور ساختن نمودار از مسائلی که هنوز برایشان ناشناخته اس، می شود.

این بخش نگاهی به تکنیک ها و روش هایی دارد که طراحان برای شناسایی و تعریف مسئله در مراحل اولیه فرایند خلاق به کار می گیرند. روش هایی مانند طوفان مغزی و نقشه برداری از ذهن به طراحان کمک می کند تا ایده های مفهومی و هسته ای را خلق کنند، در حالی که بقیه روش ها (مانند مصاحبه، گروه تمرکز و نقشه کشی برند) در جست و جوی روشن ساختن مسئله از طریق پرسش هستند در مورد اینکه کاربران چه می خواهند و یا قبلا چه کارهایی انجام شده است. بسیاری از طراحان است و این روش، مادر بسیاری از ابزارهای تفکر دیگر است. بنابراین ما آن را در ابتدا قرار می دهیم.

چرا این قبیل تکنیک ها، چه آنها که چندان رسمی نیستند و چه آنها که ساختار بندی شده اند، ضروری اند؟ آیا یک شخص خلاق نمی تواند در جای خود بنشیند و خلاقیت خود را بروز دهد؟

بیشتر روش های تفکر شامل به ظاهر در آوردن ایده ها و پیاده کردن آن ها به صورتی است که آن ها دیده و مقایسه، طبقه بندی و ترکیب، درجه بندی شده و به اشتراک گذارده شوند.

تفکر فقط در داخل مغز اتفاق نمی افتد. تفکر همچنین می تواند در حالی اتفاق بیفتد که ایده ها به صورت چیزهایی ملموس دربیایند: لغات، اسکچ ها، پروتو تایپها و طرح های پیشنهادی. بیش از آن تفکر زمانی اتفاق می افتد که گروهی با یکدیگر در حال کار بر روی هدف مشترکی باشند.

نمونه طراحی و چاپ کاتالوگ

نمونه های بیشتر کاتالوگ طراحی شده توسط ساینا دیزاین (رسانه هنر برتر)


Call Now Button