برچسب: فرایند طراحی


فرایند طراحی

فرایند طراحی

این بخش، مراحل یک فرایند طراحی را در پروژه ای برای دنیای واقعی دنبال می کند از تحقیق در مورد مسئله تا ایده یابی و خلق فرم. در طی این مسیر تیم طراحی بسیاری از تکنیک های مختلف تفکر طراحی را به کار می گیرند.

این پروژه توسط دانشجویان در برنامه MFA در MICA انجام شده است. یک تیم از طراحان که توسط جنیفر کول فیلیپس رهبری شده اند با مشتری خود چارلی رابنستین کار کرده اند تا در تلاشی میزان آگهی را در مورد مفضل بی خانمانی در یک جامعه ی محلی افزایش دهند. با دانستن این موضوع که آنها نمی توانستند تمام جنبه های بی خانمانی را در یک پروژه ی واحد شناسایی نمایند تیمطراحی تلاش کرد تا میدان دید خود را گسترش دهد و پروژه ای ایجاد نماید که منابع در دسترس بتواند با موفقیت انجام گیرد.

در سال 2008 شهر بالتیمور 3419 مورد فرد بی خانمان را ثبت کرد که با محدودیت ها ومشکلات این معضل زندگی می کردند.

تیم طراحی عملیات خود را در مورد این تعداد ساختاربندی نمود و شروع به شناسایی و مشخص کردن ابعاد مسئله و ویژگی های جمعیت انسانی بی خانمان ها پرداخت.

این تیم همراه با مشتری پروژه ای را شناسایی و آغاز کرد که هدفش آموزش دانش آموزان مدارس متوسط در مورد بی خانمانی بود.

« نقطه ی برتر فرایند طراحی ترکیب الهام، هنر، علم و فرهنگ است»

بهترین شرکت طراحی لوگو

تعرفه قیمت طراحی لوگو


Call Now Button