برچسب: طراح لوگو


طراحی آرم و لوگو

سابقه طراحی آرم و لوگو به زمان های بسیار دور بر می گردد. در طراحی های گرافیکی، طراحی آرم و لوگو یکی از تخصصهای رایج و منحصر به فرد به شمار می‌آید.

انسانهای اولیه برای انتقال مفاهیم مثلا شکار در یک نقطه، علائمی را روی دیوار غارها ایجاد می کردند.

هر کجا آن علامت دیده میشد، مفهوم مشخصی را به مخاطب و بیننده منتقل می نمود.

لوگو نشانه یا علامتی گرافیکی است که سرمایه داران تجاری، موسسات و حتی اشخاص حقیقی، جهت ایجاد تمایز خود از دیگران در دید عموم، از آنها استفاده می‌کنند.

طراحی لوگو در اصفهان

لوگوها گرافیکی هستند (سمبول یا آیکون) و یا از نام تجاری سازمان یا موسسه تشکیل شده اند (لوگو تایپ یا ورد مارک).

در دوران حروفچینی با فلز داغ، لوگو تایپ، مجموعه ای از فونت ها و کاراکترها بود.

در دوران کنونی که عصر ارتباطات است، کیفیت لوگوی یک شرکت، اغلب مترادف با مرغوبیت یا برند شرکت است.

سه نوع کلی برای طراحی آرم و لوگو:
نوشتاری (لوگو تایپ یا مونوگرام)
تصویری و علامت اختصاری (پیکتوگرام و آرم)
نوشتاری – تصویری

اینکه کدام یک از این سه نوع طراحی لوگو مناسب است بستگی به برخی از عوامل از جمله وسعت کاری، منحصر به فرد بودن اسم، نوع شغل یا خدمات و عواملی دیگر، دارد.

دسته بندی فونت های فارسی:

تایپ فیس ها در الفبای لاتین علاوه بر طبقه بندی های متن و تیتر، به دسته های مختلف نیز تقسیم شده اند.

مثل: رومن، سبک قدیم، مدرن، سریف، دون سریف و چند دسته ی دیگر، اما در الفبای فارسی و عربی ما مشابه دقیق چنین دسته بندی هایی را نداریم.

به طور کلی ما با سه دسته فونت در حروف چینی فارسی سروکار داریم.

  1. گروه تایپ های متن
  2. گروه تایپ های تیتر
  3. گروه تایپ های متنوع و یا هدفمند

که زیر مجموعه ی آنها، یعنی تقسیم بندی دوم عبارت است از:

الف – دسته بندی از نوع تایپ های معمولی با ضخامت های متغیر و یا تایپ هایی با ضخامت یکسان.

ب – دسته بندی از نوع منبع طراحی تایپ، مثل: نستعلیق، ثلث، رقاء، کوفی و نسخ

اگر چه سه گروه اصلی از قواعد کلی طراحی و استفاده ی فونت پیروی می کنند، اما به دلیل مورد مصرف های متفاوت، خصلت های متفاوت پیدا می کنند.

معمولا فونت برای متن در اندازه های 8 تا 16 پوینت و فونت برای تیترهای اصلی و تیترهای کوچکتر از 24 تا 72 پوینت و تایپ های متفرقه نیز کاربردی شبیه تایپ های تیتر دارند و در اندازه های 24 تا 72 پوینت به کار می روند.

مقاله قبلی


Call Now Button