برچسب: ساخت لوگو


طراحی آرم و لوگو

طراحی آرم و لوگو

طراحی آرم و لوگو در اصفهان با رسانه هنر برتر

فونت و لوگو

طراحی:

برای طراحی اولیه حروف یکی از راه ها نوشتن حروف با دو مداد است. دو مداد به نوعی کپی قلم است، با این تفاوت که فقط دو خط بیرونی کشیده می شود. سپس امکان تصحیح آماده است.

ضخامت قلم:

ضخامت قلم که طراحی اصلی فونت را انجام می دهد، تعیین کننده ی مشخات اصلی تایپ است. در طراحی هر نوع تایپ فارسی، در وهله ی نخست با چسباندن دو مداد به یکدیگر، خطوط اصلی تایپ طراحی می شود، آنگاه به تصحیح و تنظیم های بعدی پرداخته می شود. طراحی اولیه نقشی اساسی در استخوان بندی اولیه دارد.

جهت قلم:

در طراحی تایپ های لاتین ما می بینیم که چگونه نوشتن با قلم مبنای طراحی تایپ ها بوده است. نوع به دست گرتن قلم، و زوایای حرکتت قلم، در طراحی تایپ ها نقش اساسی داشته است.

خط نسخ که الگوی طراحی فونت های عربی و فارسی بوده است، در طی قرن ها کتابت قرآن مجید، از لحاظ زیبایی شناسی و خوانایی به تکامل و پختگی کامل رسیده بوده است. بنابراین الگو قرار دادن این خط، راهنمایی درست و به جا برای طراحان فونت عربی و فارسی بوده و خواهد بود.

گوناگونی الفبایی:

ساختار فرم حروف در الفبای نسخ در چند صد سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. ما به عنوان خواننده، برای درک یک نوشته به ثبات فرم های حروف تکیه داریم.

طراحی حروف که ترکیبی از دستور و قاعده ی شکل خط ها و گرامری تصویر است، ما را قادر می ساز بدانیم در حال نگاه کردن به یک ب هستیم نه ج.

اگر طراحی حروف نسبت به شکل اصلی زیادی به بی راهه رود موجب می شود به سختی قابل تشخیص و شناخت شوند. با این حال، ده ها قلم مختلف وجود داردکه می توانیم آنها را به راحتی بخوانیم.

یک قلم، سیستمی بسته از اکتشاف اسلوبی است. در هر قلم شکل های اصلی هر حرف طبق معیارهای یکسانی تغییر می کند. هر قلم منطق درونی خود را دارد که در عین این که تابع فرم های اصلی حروفش است، دامنه ی نامحدودی از واریاسیون را فراهم می آورد.

وزن:

ضخامت کلی خطوط، در تناسب با ارتفاع، وزن آنها نامیده می شود. ضخامت حرف بزرگ I با وزن معمولی، برابر با یک هفتم ارتفاعش است. گوناگونی وزن در یک قلم چیزی است که اساس یک خانواده را شکل می دهد. وزن های استاندارد در یک خانواده اغلب شامل نازک، متوسط (یا معمولی) و سیاه یا سنگین است.

آموزش های قبلی

طراحی لوگو

بهترین شرکت طراحی لوگو

طراحی آرم و لوگو

فونت و لوگو، آموزش طراحی فونت و لوگو، تایپوگرافی، طراحی لوگو و طراحی آرم

نمونه طراحی لوگو و طراحی آرم

طراحی لوگو

طراحی آرم و لوگو به صورت حرفه ای

طراحی آرم و لوگو به صورت حرفه ای

طراحی آرم و لوگو به صورت حرفه ای ما در ساینا به شما آموزش طراحی لوگو و آرم را ارئه می دهیم

آموزش طراحی آرم و لوگو

با آموزش رایگان طراحی آرم و لوگو به صورت حرفه ای می توانید برای خود لوگو طراحی کنید

آرم

آرم و لوگو مفهومی نزدیک به هم دارند

لوگو

لوگو نمادی از کسب و کار شما است

آرم و لوگو

آرم نشانی از کسب و کار شما است

نمونه کار طراحی لوگو

برای اشنایی با طراحی فونت فارسی، ما نیازمندیم منبع طراحی فونت که خوشنویسی فارسی را بهتر بشناسیم. بدون آشنایی با خوشنویسی خط فارسی، امکان طراحی درست تایپ فارسی بسیار کم است.

قواعد عمومی خوشنویسی را به چهار قاعده ی اصلی تقسیم می کنیم.

اصول، نسبت، ترکیب و کرسی دو قاعده ی اصول و نسبت قواعد ساختاری خط اند و قاعده ی ترکیب و کرسی برای تنظیم و زیبایی خط به کار می روند.

می بینیم که این قواعد عینا می توانند پایه ی اصلی طراحی تایپ و تایپوگرافی امروز باشند.

اصول

اصول به معنی ریشه ها و پایه ها ست و در اصطلاح عبارتست از درستی شکل و ساختار همه ی حروف و استحکام و اعتدال آنها از الف تا یاء. یعنی همه ی حروف از لحاظ ضخامت و نازکی و جهت قلم و ارتفاع و پهنای آنها از یک قاعده ی یکسان پیروی کنند.

در اصطلاحات خوشنویسی اصول شامل یازده جزء است: قوت، ضعف، سطح، دور، صعود حقیقی و مجازی، رعایت سیاهی و سفیدی(مثبت و منفی) در حلقه ها و گره ها و ارسال (سر دادن و رها کردن قلم) به طوری که حق هر یک به حد کمال ادا گردد.

نسبت

نسبت یا تناسب که قاعده ی دوم از دستگاه درستی تشکیل (ساختار و شکل) است عبارت از آن است که هر حرفی را که با یک قلم بنویسید (از لحاظ ضخامت و جهت گرفتن قلم) حروف هم جنس و شکل های مشابه آن نیز به همان اندازه و موافق هم باشند. (نسبت حروف به یکدیگر در تمام طول خطاطی یک قطعه برابر باشند) مثلا حرف نون در یک جا کوچک و در جای دیگر بزرگ نباشد.

مقیاس اصلی نسبت در خوشنویسی نقطه است. بدین معنی که همه ی حرف ها به نسبت برابر دارای تعداد نقطه هایی در طول و ارتفاع و دهانه ها و گره ها باشند.

ترکیب

ترکیب عبارتست از آمیزش معتدل و موافق حرف، کلمه، جمله، سطر، و دو سط و چند سطر باهم و خوبی(زیبایی) اوضاع کلی آنها به طوری که خوشایند طبع سلیم و ذوق مستقیم گردد. (به نوعی همان رعایت درست کرنینگ- فاصله ی حروف – ولدینگ- فاصله ی سطرها- در تایپو گرافی مدرن است)

کرسی

کرسی که در معنی لغوی یعنی تکیه گاه و نشست گاه و تخت است، اصطلاحا عبارتست از نشستن اجزای گوناگون حروف روی نشست گاه هایی برابر.

ضیاء الدین محمد می گوید:

سطور چنان باید به کرسی نوشته شود که هر گاه از میان کلمه ی اول سطر خط مستقیمی کشیده شود به میان کلمه ی آخر سطر خورد.

کرسی عبارت است از خط و یا خطوط مستقیمی که خطاط در نظر می گیرد، تا کلمات و حروف را به میزان آن به طور قرینه و برابر و معادل هم در سطری مرتب و جایگزین سازد.

میرزا جعفر بایسنغر به پنج کرسی برای بخش های مختلف حروف قائل بوده است. در همه ی انواع خوشنویسی مثل نستعلیق و شکسته، نسخ و ثلث، قاعده کرسی ها اعمال می شده.

آموزش های قبلی

بهترین شرکت طراحی لوگو


Call Now Button