9 مارس, 2020
سفارش طراحی بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی چیست و چرا شرکت ها از آن استفاده می کنند؟ اصطلاح بیلبورد از ” تابلوی تبلیغاتی بزرگ ” گرفته شده است. در اصل براس […]
16 سپتامبر, 2019
نقش و تاثیر بیلبورد و تبلیغات محیطی

نقش و تاثیر بیلبورد و تبلیغات محیطی

نقش و تاثیر بیلبورد و تبلیغات محیطی: نقش و تاثیر بیلبورد و تبلیغات محیطی : گرافیک به عنوان هنر بصری ارتباط مستقیم با مخاطبی خود دارد […]
Call Now Button